איך אני יכול לעקוב אחר החבילות שלי? איך אני יודע היכן החבילות ברגע זה? - myGermany.com

תמיד תקבל מידע בחשבון הלקוח שלך על הסטטוס והמיקום של החבילות שלך. ברגע שהחבילה עזבה את המחסן שלנו, אנא יידע את עצמך כאן: מעקב משלוח