איך יחושב מס היבוא או מיסי המכס? - myGermany.com

לא תמיד יש מיסי יבוא ו/או מיסי מכס. זה תמיד תלוי בסוג הסחורה ותנאי היבוא של המדינה שלך, סחורות מסוימות פטורות ממיסי מכס. מס יבוא ישים או מס מחזורי על יבוא מחושב מערך המכס. זהו אחוז מהערך של הסחורה כולל עלויות משלוח. למידע נוסף אנא קרא מיסים ומיסי מכס: