האם אני אקבל חשבונית מע"מ/לא מע"מ מ-מייג'רמני? - myGermany.com

החשבונות שלך ניתנים להורדה בחשבון לקוח בחשבון שלי.
מע"מ או לא מע"מ פשוט מוגדר ע"י המדינה שלך / מדינת היעד.