האם אני יכול להעביר את המכתבים שלי דרך מייג'רמני? - myGermany.com

כן, פשוט שלח לנו דוא"ל. מינואר 2016 יש לנו פתרון עם תמיכה מערכתיתmyGermany שלי אינה מספקת שירותים עבור סריקת אותיות או העברה!

אנחנו יכולים לסרוק ולהעביר אותיות אשר realted, המצורפת חבילות שלך.
אבל גרמניה שלי לא תעביר מכתבים עצמאיים.

לא נקבל, נסקור, נעביר, ולא נענה לבקשות בנוגע להעברת מכתבים, לדוגמה. מכתבים המכילים מידע מהבנקים, כרטיסי טלפון / כרטיסי SIM, נתוני אימות, כגון Google AdSense, רישום מע"מ או כל מכתב אימות של רישום וכו '.