האם אני יכול להשתמש במייג'רמני מיד לאחר שנרשמתי? - myGermany.com