האם אני יכול לחלק פריטים של משלוח מהשולח המקורי ולשלוח אותם אלי בחבילות נפרדות? - myGermany.com

כן. אלא אם כן הוחלט אחרת, אנו פותחים את כל החבילות הנכנסות (ובודקים אותן לנזק והאם הן מתאימות עם ההזמנה) ורושמים את הפריטים בנפרד בחשבון הלקוח שלך. שם, אתה יכול לקבוע אילו פריטים מועברים אליך.