האם אני יכול לשלוח חזרה / להחזיר משלוחי סחורה שמאוחסנים במייג'רמני? - myGermany.com

אם משלוח סחורה נמצא פגום באשמת הסוחר המקורי, כמו סחורה שגויה או פגומה, אתה יכול לבקש החזרה של הסחורה לסוחר המקורי בתוך תקופה של 14 ימים לאחר קבלת הסחורה במייג'רמני. שירות זה הוא בחינם במייג'רמני ובדרך כלל גם בחינם אצל הסוחר המקורי. אולם, אם השולח המקורי גובה עמלה, עלויות אלו יועברו אליך.

אם הסחורה אינה פגומה ותואמת את הזמנתך, אבל כבר אין לך ענין בה, היא יכולה להיות מוחזרת לשולח המקורי ללא ציון סיבה עד 14 ימים לאחר קבלתה ע"י מייג'רמני. לשירות זה אנו גובים עמלת טיפול של 10 אירו. אולם, אם השולח המקורי גובה עמלה, עלויות אלו יועברו אליך.

על מנת למלא אחר תאריך היעד, זה הכרחי שתיידע את מייג'רמני בזמן על מנת שאנו נוכל לשלוח חזרה את הסחורה שלך בזמן לסוחר המקורי.