האם אני צריך לבקש חשבונית מיוחדת מהמוכר המקורי / הסוחר או שמייג'רמני מנפיקה את החשבון הדרוש? - myGermany.com

אתה לא צריך לבקש חשבונית מיוחדת. על מנת לשלוח סחורה למדינה זרה, כמה דרישות פורמליות למדינה המייצאת (הצהרת יצוא), וגם בשביל המדינה המייבאת (חשבונית פרופורמה) חייבות להתקיים. מייג'רמני מטפלת ביצירת הניירת הדרושה. לכן זה חשוב שאתה תספק לנו את תיאור הסחורה כשאתה קנית את הפריטים בעצמך (זאת אומרת לא השתמשת בשירות שוער שלנו). אתה יכול לעשות זאת בחשבון לקוח בהזמנות שלי בתיבת פריטים צפויים

.