האם אני צריך להפוך לחבר ולשלם עמלה חודשית כדי להשתמש במייג'רמני? - myGermany.com