האם החבילות יכולות להישלח אלי ישירות ללא בניה מחדש ואריזה מחדש? - myGermany.com

כן. מייג'רמני מציעה אפשרות משלוח דרופ. ע"י בחירת משלוח דרופ החבילות מועברות ישירות מבלי שייפתחו וייבדקו ע"י מייג'רמני. חבילות אלו גם נרשמות ומוצגות בחשבון הלקוח עם הסטטוס המתאים "הועבר".