האם כתובת מייג'רמני שלי יכולה לשמש ככתובת חיוב? - myGermany.com