האם כתובת מייג'רמני שלי יכולה לשמש ככתובת חיוב? | myGermany.com