האם מייג'רמני יכולה להסיר חשבוניות ומסמכים קשורים בחשבוניות? - myGermany.com