האם ניתן לשלוח את הסחורה ישירות אלי, ולא קודם למחסן מייג'רמני? - myGermany.com