כמה העמלה לעיבוד או ביטול של הזמנת שוער? - myGermany.com

להזמנה עצמה 10% (עולה מינימום 3 אירו). שום דבר בשביל ביטול. אנא שים לב, כל עוד לא ביצענו את ההזמנה שלך, אתה יכול לערוך או לבטל את הזמנת השוער. אתה יכול לעשות זאת בחשבון שלך בהזמנות שלי בתיבת פריטים צפויים. עמלות שכבר שולמו יוחזרו 100% בדרך בה שילמת את העמלות. ברגע שביצענו את ההזמנה אצל הסוחר המקורי (בדרך כלל יום עד יומיים לאחר ששלחת את הטופס אלינו), שינוי או ביטול כבר לא אפשריים.

אולם, אתה יכול להחזיר את הסחורה שאינך רוצה עוד אל הסוחר עד 14 יום לאחר קבלתה במייג'רמני ברגע שהיא התקבלה במחסן שלנו. אפשרות זאת נמצאת בחשבון שלך בהזמנות שלי בתיבת דואר נכנס. לשירות זה אנו גובים עמלת טיפול של 10 אירו. אולם, אם השולח המקורי גובה עמלה, עלויות אלו יועברו אליך.

על מנת למלא אחר תאריך היעד, זה הכרחי שתיידע את מייג'רמני בזמן כך שנוכל לשלוח חזרה את הסחורה שלך בזמן לסוחר המקורי.