למה אני צריך לשלם מע"מ (מס ערך מוסף) על חיוב המשלוח או מספר הסחורות? - myGermany.com

על חיוב המשלוח

אתה משלם מע"מ רק אם מייג'רמני רוכשת סחורה בתוך האיחוד האירופי. לפי חוק המס, משלוח בתוך האיחוד האירופי הוא רלוונטי למע"מ. משלוח למדינות צד שלישי הוא פטור ממס והמס אינו רשום בחשבון המשלוח.

על סחורות

אתה משלם מע"מ רק כשאתה קונה בתוך האיחוד האירופי. לפי חוק המס, משלוח בתוך האיחוד האירופי הוא רלוונטי למע"מ. משלוח למדינות צד שלישי הוא פטור ממס והמס אינו רשום בחשבון. מכירות למדינות צד שלישי (מ-מייג'רמני ללקוחות) תמיד קורה ללא מע"מ.