למה עלות המשלוח בפועל שונה מהעלות שחושבה מקודם (מחשבון משלוח)? - myGermany.com

אנחנו יכולים לקבוע את חיוב המשלוח בפועל רק כשהחבילה שלך מתקבלת אצלנו ואנו יכולים למדוד ולשקול אותה. עלות המשלוח הסופית תהיה תלויה ב:

  • מדינת היעד.
  • המשקל והמימדים בפועל של החבילה.
  • המשקל המימדי = בסיס חישוב לתעבורה באוויר. המשקל המימדי קשור לגודל של האריזה בשימוש ע"י המוכר. המשקל המימדי מספק דרך קלה לחישוב נפח מטען האוויר בפועל הדרוש להעברת הסחורה, שיכול להיות בעל משקל נמוך וגבוה בנפח באותו זמן. המשקל המימדי של המשלוח מושווה עם המשקל בפועל, כאשר הערך הגבוה יותר משמש לקביעת עלות או תעריף המשלוח. זאת אומרת גם, שמסגרת תמונה קלה יכולה להיות יקרה יותר מטלויזיה כבדה. למה? כי מסגרת התמונה גדולה יותר בגודל ובנפח מאשר הטלויזיה הקטנה.
  • אורך והיקף משולבים = בסיס חישוב לתעבורה בכביש. האורך וההיקף המשולבים משמשים כיחוס מימדי לעומסי מטען ונמדדים על בסיס היקף החבילה בסנטימטר. אם חבילה עוברת את הגבולות שצוינו ע"י די אייץ' אל/פדקס, המשלוח יושפע על בסיס רמת התעריף הישימה המתאימה. אורכי מקסימום אלה שונים ממדינה למדינה, אולם, ככלל אצבע, הם חייבים לא לעבור ערך של 360 סנטימטר (די אייץ' אל) או 762 סנטימטר (פדקס) והם מספיקים בהחלט למשלוח סטנדרטי.
  • עדכוני מחיר אפשריים מצד ספקי שירות המשלוח שלנו כתוצאה למשל מהיטלי דלק (מחשבון עלות משלוח מיישם את היטלי הדלק הנוכחיים).
  • שינויים בשערי המטבעות.