מה זאת אומרת אורך והיקף משולבים? - myGermany.com

אורך והיקף משולבים הם בסיס החישוב לתובלה בכביש. האורך וההיקף המשולבים משמשים כיחוס מימדי לעומסי מטען ונמדדים על בסיס היקף החבילה בסנטימטר. אם חבילה עוברת את הגבולות שצוינו ע"י די אייץ' אל/פדקס, המשלוח יושפע על בסיס רמת התעריף המתאימה. אורכי מקסימום אלה שונים ממדינה למדינה, אולם, ככלל אצבע, הם חייבים לא לעבור ערך של 360 סנטימטר (די אייץ' אל) או 762 סנטימטר (פדקס) והם מספיקים בהחלט להעברה סטנדרטית.