מה ערך המכס של הסחורה שלי? - myGermany.com

ערך המכס של סחורה הוא הערך שמשמש כבסיס לחישוב מיסי המכס. הוא מורכב מסכום החשבונית ועלויות המשלוח. ערך המכס תמיד נקבע ע"י משרד המכס.