מה קורה אם שילמתי יותר מדי / פחות מדי? - myGermany.com

שילמת יותר מדי – אנחנו נתחשבן איתך בחשבון הבא שלך. זאת אומרת אתה תשלם פחות הסכום הזה.

שילמת פחות מדי – אנחנו נשלח בקשה לתשלום לסכום החסר בחשבון הבא שלך.