מי משלם מיסי מכס אם ישנם? - myGermany.com

אתה כ"יבואן" משלם את כל מיסי המכס. חבילות נתונות לבדיקות אקראיות ע"י המכס. אם קורים מיסי מכס, הם יקרו כאשר החבילה מגיעה למדינת המטרה. או שהשותף הלוגיסטי משלם את המיסים מראש, או שאתה תצטרך לאסוף את החבילה בסניף הדואר היכן שתשלם את המיסים.